Laat je stem horen, stem NIET

 

Dit artikel schreef ik in aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012. De inhoud is algemeen genoeg om op iedere politieke verkiezingen van toepassing te zijn. Hier en daar staat de betreffende datum nog. Ik verzoek je daar even doorheen te lezen.

 

Inleiding

 

Op 12 september mogen we weer naar de stembus. Ook nu zijn het cruciale verkiezingen, zo krijgen we te horen. Want wie gaat ons door alle problemen heen naar rustiger vaarwater loodsen? Welke koers zal Nederland kiezen als er een regering gevormd is? Gaan we over links, over rechts, of toch door het midden?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat er ook uitkomt na 12 september, en hoe mooi en oprecht de beloftes ook geklonken zullen hebben, de koers zal dezelfde blijven….:
De crisis zal niet opgelost worden, maar verergeren. Wij, de burgers, zullen daar nog meer onder lijden. Alles wordt duurder. De verantwoordelijken zullen – net als nu – profiteren. Onze burgerrechten zullen nog verder aangetast worden onder het mom van misdaad- en terrorismebestrijding. Vrije energie zal niet beschikbaar komen, brandstofprijzen zullen alleen maar stijgen. De zorgkosten zijn al niet meer beheersbaar en dat zal niet verbeteren. Onze eigen bijdrage zal omhoog gaan. Vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zal langzaam uit de pakketten verdwijnen. In onderwijs zal niet geïnvesteerd worden, laat staan dat er hervormingen in worden doorgevoerd. Studeren wordt stukken duurder. In onze voeding zullen nog meer schadelijke additieven terecht komen en verantwoord eten wordt steeds moeilijker gemaakt. Armoede in andere delen van de wereld zal niet opgelost worden. Immigratie zal toenemen evenals de daarmee gepaard gaande problematiek. Internationale conflicten zullen niet in de kiem gesmoord worden maar oplaaien. ‘Brussel’ krijgt nog meer in de pap te brokkelen. Op allerlei terreinen bovendien waar de EU oorspronkelijk eigenlijk helemaal niet over zou gaan. Maatschappelijke onvrede zal tot aan de volgende verkiezingen toenemen. En dan gaan we weer allemaal stemmen.

Tenzij……….wij veranderen. En, om te beginnen, NIET gaan stemmen.

 

Waaróm stemmen we?

 

Dát we gaan stemmen, daarover denken we eigenlijk niet heel veel na. Het hoort, je hebt toch het recht, het is je verantwoordelijkheid, noem maar op. Er is ook altijd wel een partij die redelijk aansluit op je eigen ideeën. Nooit helemaal, maar meer dan andere partijen en dan gaan we op die partij stemmen.
Mijn stelling is dat het beter is om überhaupt niet te gaan stemmen. Er is namelijk helemaal geen valide reden voor.

Boude stelling? Je hoeft het niet meteen met me eens te zijn maar ik daag je wel uit om eens stil te staan bij de vraag waaróm je eigenlijk stemt. Met dit artikel, waarin ik de mythes over stemmen doorprik, hoop ik je daarbij te helpen.

 

Pessimistisch of voorspelbaar?

 

Misschien vind je mijn voorspelling voor de toekomst hierboven te pessimistisch. Dat mag natuurlijk. Het is maar van welke feiten je uitgaat, wat je referentiekader is. Ik noem het dan ook realistisch of zelfs voorspelbaar. Zo zie je maar weer. Het is me er met dit stuk júíst niet om te doen om negativiteit te verspreiden. Integendeel. Ik wil informeren zodat mensen in staat worden gesteld om op basis van volledige informatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Lees anders nog even verder. Ik zal me nader verklaren.

 

Wat zie je? Jij kiest je perspectief!

 

Politiek als kolossale afleidingsmanoeuvre

 

Degenen die mijn vorige artikel nog niet gelezen hebben, adviseer ik dat alsnog te doen (“De onzichtbare hand wordt zichtbaar”). Ik wijd daarin uit over de werkelijke macht achter het wereldtoneel. Ik leg uit hoe een zekere elite de mensheid manipuleert en hoe we daardoor in de illusie geloven dat de wereld om ons heen echt is. We worden in het domme gehouden over zo`n beetje alles. Op ingenieuze wijze weliswaar, dus het is niet zo heel makkelijk waarneembaar. Maar als je je er eenmaal in hebt verdiept is het zonneklaar en zie je het iedere dag meer en meer bevestigd. Je kunt het simpelweg niet meer niet zien.
In a nutshell: al die manipulatie en bedrog zijn bedoeld om ons van de waarheid af te houden. Van de waarheid over onszelf, over onze geschiedenis, over de aard van de werkelijkheid én over de koers waar we als mensheid op afvaren: naar een totalitair wereldregime waarbij de samenleving uit Orwells 1984 een zonnig vakantieparadijs zal blijken te zijn.

Ook over de politiek worden we in het domme gehouden. De politiek in onze westerse democratie is namelijk ontworpen om ons in slaap te houden. Met ontworpen bedoel ik ook echt: bewust ontworpen. Democratie is geïntroduceerd toen de koningshuizen merkten dat ‘het volk’ zo`n koning als allesbeslisser in de samenleving niet langer accepteerde. Waar haalde die koning zijn macht eigenlijk vandaan? Het werd te onrustig. Ogenschijnlijk kreeg ‘het volk’ toen de macht door bij verkiezingen te kunnen stemmen op politieke partijen. Die politieke partijen zouden dan ‘volksvertegenwoordigers’ leveren. Koningshuizen deden een stapje terug (goh, wat aardig!) en kregen een symbolische of ceremoniële functie. Het is echt verbazingwekkend dat we geloven dat de koningshuizen vrijwillig hun positie hebben opgegeven vanuit het plotselinge heldere inzicht dat de macht bij het volk moest liggen. Het is dus ook niet waar. De feitelijke macht is altijd in handen gebleven van dezelfde kliek. Volksvertegenwoordigers hebben het volk nooit echt vertegenwoordigd. De opkomst van politieke partijen is  geen toevallig verschijnsel geweest. Dat is sterk gestuurd. Het principe van verdeel en heers is hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt geweest.

 

Haar vader begon de Bilderberg-conferenties… Wat daar gebeurt is strikt geheim. Waarom?

 

Het is dus nooit de bedoeling van onze westerse democratie geweest dat we als volk echt invloed hebben. We moeten alleen maar dénken dat dat zo is. We geloven het massaal, dus de truc heeft gewerkt. En ondertussen kan de elite verder met hun plannen. Het is de hoogste tijd dat we nu eindelijk gaan erkennen dat het een truc was, dat politiek slechts een afleidingsmanoeuvre is. Dat politiek nooit werkelijk problemen heeft opgelost en dat ook nooit zal doen. Kijk naar al die keren dat we gestemd hebben en waar we nu zijn aanbeland met Nederland en de wereld. De problemen zijn nog nooit zo groot, grootschalig, talrijk en ingewikkeld geweest.

 

 

Politici

 

Overigens geloof ik niet dat al die politici ons bewust in de maling nemen. De meesten zullen oprecht staan voor hun mening en echt denken dat ze het land vooruit kunnen helpen als ze maar voldoende stemmen krijgen. Ze zullen ook zeer zeker geloven dat ze u wél vertegenwoordigen. Maar ja, de meesten kennen het grotere plaatje ook niet en zitten gevangen in hun eigen kaasstolp. Als individu hebben ze weinig tot geen invloed. De meesten hebben het partijbeleid te volgen. En wie bepalen dat nou eigenlijk precies? En waar halen zij op hun beurt hun ideeën vandaan? De bewegingsvrijheid van de gemiddelde politicus is beperkt tot de marges. Natuurlijk zijn ze met vanalles en nog wat bezig maar wie kan een voorbeeld noemen van een politicus die een cruciale doorbraak forceerde die voor ons allemaal gunstig heeft uitgepakt? Ik heb als voormalig ambtenaar van dichtbij mogen zien waar de meeste debatten in de tweede kamer over gaan. Het is weinig meer dan het kruisen van de degens over details op de vierkante millimeter. Verdeel en heers pakt voor de elite prachtig uit in de politieke arena. De kernvragen worden niet gesteld. Alleen de symptomen van de symptomen staan op de agenda.

Een echt hoge pet heb ik niet op van de politici. Er zijn er niet veel die oprecht zijn, het achterste van hun tong laten zien, die eerlijk en duidelijk antwoord geven op een simpele vraag en die open en transparant opereren. Ik denk dat je uit bepaald hout gesneden moet zijn om je weg omhoog te vinden in de politiek. Dat lukt echt niet iedereen. Achter de schermen wordt zorgvuldig uitgekiend wie op welke posities terecht komt. Potentiële bedreigingen voor het systeem worden tijdig geëlimineerd. Partijen als SOPN en Mens&Spirit hebben echt geen schijn van kans, helaas. Het systeem van binnenuit veranderen klinkt prachtig. Het zal alleen ingeval van de politiek niet opgaan. Bewustzijn of bewustwording zijn begrippen die het tegengestelde inhouden van de essentie van politiek. Die moet ons juist in slaap houden. Ze zijn daarmee dus onverenigbaar.

 

Bush of Obama, het maakt niet uit.

 

De mythes over stemmen

 

Als je in Nederland openlijk vertelt dat je niet gaat stemmen kun je aan de reacties die je krijgt mooi zien welke overtuigingen via o.a. onderwijs en media in het onderbewuste van de mensen terecht zijn gekomen. Uiteraard berusten deze overtuigingen niet op helder weten, maar juist op de manipulatie ervan.

Hieronder heb ik een tekst overgenomen van een website die in de lucht was ten tijde van de laatste verkiezingen. De site riep op om niet te gaan stemmen. Hij bestaat helaas niet meer, naar verluid wegens gebrek aan interesse. Het taboe was kennelijk nog te groot. We zijn nu 2 jaar verder dus misschien is er nu meer animo. De tekst beschrijft welke mythes er bestaan over het recht om te stemmen. Gelukkig is het trouwens nog een recht en geen plicht.
Ik vind de inhoud van fundamenteel belang. Het probeert mensen de ogen te openen voor de waarheid. Ik heb hier en daar wat gesleuteld aan de tekst, maar de essentie is behouden. De schrijver ging uit van 8 mythes. Ik heb er een negende aan toegevoegd die ik meteen maar ook even ontkracht.

 

Mythe 1 : Als je niet stemt heb je geen recht van spreken

 

Deze mythe is echt de wereld op z`n kop. Het is precies andersom. Degenen die hun stem juist geven, hebben geen recht van spreken meer. Zij geven namelijk (bijna letterlijk) hun stem weg aan de persoon op wie ze stemden. Je zegt tegen die persoon: zeg jij het maar voor mij. Als je stemt geef je iemand dus de volmacht om voor jou te spreken. Met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Je kunt het vergelijken met de volgende metafoor:

Als je partner vraagt wat je vanavond wil eten, en je zegt: ‘beslis jij maar’, dan kun je later niet klagen dat je het niet lust. Je hebt je partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. Je hebt je recht van spreken weggegeven.

 

 

Na stemmen, monddood!

 

Zo doe jij met je stem dus een duit in het zakje van de ingewikkelde soep die politiek heet. Je stemt er met je stem helemaal, dus voor het geheel, mee in. Je bent juist medeverantwoordelijk voor de poets die de politiek ons bakt.

 

Nu zeggen sommigen dan: ja, maar de persoon op wie ik heb gestemd is niet in de regering gekomen, of zelfs helemaal niet in de Kamer. Dan zeg ik: nóg erger! Je stem is dan zelfs helemaal verloren gegaan.

 

Kortom, als je je stem voor jezelf behoudt, behoud je juist alle recht van spreken!

 

Mythe 2 : Als je niet stemt gaat je stem naar de grootste partij

 

Dit leren we op school, en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf.
Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk.
Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die je gedachten kan lezen, en jouw niet-uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij. Aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht. Zie deze link voor wie het nog steeds niet gelooft: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-blanco-stemmen-bij-een-verkiezing.html. Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden, uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’.
Maar uiteindelijk is het niet jouw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat je stem binnen is, kan iedere partij in principe meeregeren. Alles is mogelijk. Het kan zelfs leiden tot een minderheidskabinet met een gedoogpartner! Over democratie gesproken… Het wordt door politici onderling uitgemaakt. En de krachten die daar spelen, bevinden zich buiten het zicht van de burger. Dáár ligt de invloed. Niet in jouw stem.

 

Mythe 3 : Jouw stem heeft invloed

 

We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door jouw stem.
Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele keer sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc.
Heb je daar echt voor gekozen?
Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar jou. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks jouw tegenstem.
Jouw stem heeft geen invloed gehad en zal het ook nooit hebben. Er wordt niet geluisterd. De politiek deed en doet wat ze wil.

 

 

Mythe 4 : Blanco stemmen is beter dan niet stemmen

 

Met blanco stemmen zeg je: ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is. Door blanco te stemmen steun je weliswaar geen enkele kandidaat, maar je geeft wel je medewerking aan het bestaande politieke systeem.
Door jouw steun kan het systeem blijven voortbestaan.
Wel zou je je af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar je luistert.
Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag, en heeft dus geen invloed. Wel telt je stem gewoon mee in de opkomstcijfers.
Niet stemmen verlaagt wel op het opkomstcijfer en is daarmee een duidelijk signaal. Het signaal is: ik zeg mijn medewerking aan een schijndemocratie op. En dat signaal heeft wel degelijk invloed. Vooral als steeds meer mensen dit doen. Het werkt energetisch door op degenen tot wie het is gericht.

 

Mythe 5 : De 2e Kamer vertegenwoordigt het volk

 

Dat is ons altijd geleerd: de 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’.
Politici vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan.
De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt. En hoe minder met jouw belang. De tabakslobby , de farmaceutische lobby, de agrofoodlobby, de energielobby etc. hebben allemaal belangen die haaks staan op die van jou. Door hun geld hebben ze invloed en die reikt vele, vele malen verder dan al onze stemmen bij de verkiezingen.
Naast dit alles hebben politici ook nog hun eigen belangen. Hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven.
Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van jou. Wat dacht je van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van jouw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van jou, de belastingbetaler.
Het zijn dus niet jouw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf. Waarom? Omdat achter de schermen volgens een concrete agenda wordt gewerkt. En het laatste dat past in die agenda is dat de belangen van de samenleving worden gediend.

 

Het leidend principe voor de gemiddelde politicus…

 

Mythe 6 : Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie

 

Om een gefundeerde keuze te maken, moet je weten waarvoor je kiest. Om dat te kunnen weten, heb je informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van.
Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. Ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun belangen behartigen.
De publieke omroep is een staatsomroep, en in die zin dus eigendom van de politiek.
Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus. Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. En vooral ook welk nieuws niet tot je komt.
Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden. Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf.
En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou jij als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van je is?
Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen?
Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor ons, de consument. Zo is het ons, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder. Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van jou. Of was je dat alweer vergeten?
In plaats van je te informeren, manipuleren de media je. En daarmee is het niet meer je eigen stem die je uitbrengt, maar wordt jouw stem gestuurd door de media. Waar komt JOUW informatie vandaan?

 

Media. Maken meer kapot dan je lief is….

 

Mythe 7 : Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Door te stemmen draag ik daaraan bij

 

Ieder westers land heeft een gekozen parlement. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest dat parlement om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld.
Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen. En ieder land heeft haar eigen nationale belangen.
Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. Geen toeval dus.
De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap. De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland.
Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy).
Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

 

 

Mythe 8 : De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief

 

Er zijn gelukkig al best veel mensen die inzien dat democratie het beste van alle kwaden is. Dit is alleen geen reden om dan maar te stemmen, zoals uit het bovenstaande heeft mogen blijken. Waarom iets steunen dat in de kern ‘een kwaad’ is?  Wat wij hebben is geen democratie maar een schijndemocratie. Dit is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. Waarom zouden we dit systeem in stand houden? Waarom steunen we  het zelfs als het ons overduidelijk alleen maar schaadt?

 

Mythe 9: we moeten dankbaar zijn met ons recht om te stemmen.

 

Deze mythe is een hele hardnekkige en wordt er altijd goed ingepeperd. Er wordt dan gewezen op WOI en WOII of op de mensen in oorlogsgebieden of die gebukt gaan onder tirannieke regimes. We moeten, kortom, blij zijn met onze ‘verworvenheden’ en niet zo zeuren.
In de eerste plaats herinner ik eraan dat onze westerse democratie geen verworvenheid is. Ze hebben het voor ons geïntroduceerd om ons het idee te geven dat we invloed hebben. Maar die hebben we dus niet. De macht is en blijft bij een bepaalde machtige kliek die achter de schermen regeert.
Begrijp me goed. Ik wil in het geheel niet afdoen aan de verschrikkingen die mensen meemaken ten tijde van oorlog of onder dictatoriale, fascistische leiders. Maar deze mythe komt wel neer op de redenering dat je moet stemmen om de enkele reden dat anderen het niet kunnen en omdat we blij moeten zijn dat we nu een democratie hebben. Dat moeten we dus juist niet. Ik ben blij noch dankbaar dat ik mag stemmen als mijn stem feitelijk geen invloed heeft. Deze mythe speelt in op de emoties, ze is allesbehalve inhoudelijk. Als je om deze reden stemt, erken je eigenlijk impliciet het failliet van het democratisch systeem al. Dat het nóg erger kan is namelijk absoluut geen argument dat je dan maar moet stemmen. Zeker niet als je weet dat je daarmee een schijndemocratie in stand houdt.

 

 

Conclusie

 

Er is eigenlijk geen valide reden om wel te stemmen. De gedachte dat je met stemmen invloed uitoefent is een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen, en je het gevoel te geven dat je daarvoor gekozen hebt. Je hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan die van jou.
Als je dat niet meer wil, waarom zou je dan langer je medewerking verlenen?
Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen. Het is het meest duidelijke signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Want dat is het, in z`n opzet en in de uitvoering.
Door niet te stemmen maak je juist gebruik van je democratisch recht. Als je werkelijk iets wil veranderen, laat dan je stem horen en stem niet!

 

En dan wat?

De prangende vraag is natuurlijk wat er dan moet gebeuren als we allemaal niet meer gaan stemmen.

 

 

Zoals ik al zei is politiek een constructie om ons in slaap te houden. Om ons af te leiden van de werkelijkheid, namelijk dat we rap afsteven op een wereld waarin we echt niets meer te kiezen hebben. Niet wat we eten en drinken, waar we wonen, wat voor peertje we in de lamp draaien, wat voor werk we hebben, hoe we ons verplaatsen, wat we lezen en wat we denken. Nogmaals, als je je erin verdiept en het groter verband ziet tussen allerlei wereldgebeurtenissen en ontwikkelingen, dan zie je het iedere dag meer bevestigd.

Ons denken raakt helemaal oververhit op de vraag wat we dán moeten doen. Paniek! Niet stemmen? Maar hoe moet dat dan met de samenleving? Ons verstand komt er gewoon niet uit. Geen wonder, ons denken heeft ook z`n grenzen.

 

In 6 redenen om nooit meer te stemmen ga ik uitgebreid in op de paniek en de twijfels die bij veel mensen ontstaan op het moment dat ze innerlijk tot de conclusie zijn gekomen dat de politiek ons niet dient en stemmen dus ook geen zin heeft.

 

Hoe begrijpelijk ook, de paniek en twijfels zijn niet terecht. Moge dit citaat je verder helpen op ons gezamenlijke pad richting echte vrijheid: “We zijn bang voor chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf als we ons politieke systeem zouden opgeven. Maar moet je eens kijken waar we zijn mét ons politieke systeem: een wereld vol chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf.” 

 

Over Lextells

Ik wil graag snappen. Snappen wat zich binnen en buiten mijzelf afspeelt. In die zin zou je me onderzoeker kunnen noemen. Ik ben op zoek naar de essentie van alles. Ik wil begrijpen hoe en waarom. En zo ga ik steeds dieper "down the rabbit hole....".
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

50 reacties op Laat je stem horen, stem NIET

 1. De politiek legt het verschijnsel dat er steeds minder opkomst bij verkiezingen uit als “een steeds groter wordende kloof tussen de burger en de politiek”. Het wordt als probleem onderkent en er wordt zorg over geuit. Maar wat wordt er aan gedaan? Grappig genoeg (of niet) gaan ze niet meer werk maken van laten zien dat ze naar mensen (het volk) luisteren en hún belangen behartigen. Of heb ik wat gemist?

 2. Pingback: Politieke verkiezingen 2017 – Stemwijzer stem niet – Deel 8 Politiek verscheurt samenleving! | De Wereld Verandert

 3. Pingback: Als stemmen iets kon veranderen, zou het verboden worden !! 6 redenen om nooit meer te stemmen  ✅ – Renés Wereld

 4. Erno zegt:

  Voor de mensen die deze blog belachelijk maken of eigenlijk totaal niet geloven.

  “Je weet niet wat je niet weet” en “Men gelooft liever in een leugen, dan ten onder gaan in de waarheid”.

  Zet alles eens op een rijtje, deze informatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. En het is ook niet de eerste keer dat dit naar buiten komt en zeker niet de laatste. Maar vraag je eens af, is de wereld eerlijk verdeeld? Ben je tevreden wat er allemaal gebeurd in de politiek? Hoe komt het dat kanker, obesitas (overgewicht), criminaliteit etc. toeneemt terwijl het juist moet afnemen. Net als de landelijke schuld die het land heeft.. terwijl die toch afgebouwd zou worden.

  Elke waarheid is relatief en je gelooft wat je gelooft. Maar dat is niet waar… alles wat zichtbaar is, wordt aangezien als de waarheid. En het onzichtbare of iets wat niet is bewezen is niet waar. Stel als je dat weet, hoe zou jij opereren in deze maatschappij: zichtbaar of onzichtbaar. Voorbeeld, de mafia is nog nooit zo groot geweest als nu, maar hoor je er veel over ten opzichten van 20 a 30 jaar geleden?

  Voor mij ligt de waarheid in het midden, maar het artikel wat hier is geschreven is zeker wat voor te zeggen. Het zet je aan het nadenken.

 5. Pingback: De illusie van de politiek | Lextells's Blog

 6. Pingback: De dag des oordeels. | Graduation

 7. Pingback: ZETELS & KWEZELS. | Jennifer Louws

 8. tabitha zegt:

  is her niet gebleken dat mensen kijken naar het persoon en niet de text ik bedoel, de sp was opeens de grootste als er nu verkiezingen zouden zijn, hun stand punten zijn niet veranderd, en nu staan ze nog maar op 20 zetels, enkel omdat “onafhankelijke”* burea’s hebben onderzocht wat hun beleid voor gevolg heeft in 2030 (wat wel heul erg ver weg is ).

  * het burea mag dan wel onafhankelijk zijn de mensen ervan hebben wel een persoonlijke voorkeur, waardoor elk onderzoek bij voorbaat al tarnished is.

  • Zjoz. zegt:

   En welke bureaus zijn dat dan tabitha?

   • tabitha zegt:

    moet je even in de krant kijken hoe ze heten ik kan het zo snel even niet vinden maar ik las het in de telegraaf, het ging my er om dat als ik voor zo bureau werk en ben niet voor de sp hoe kan ik dan “onafhankelijk” onderzoek doen?

 9. Zjoz. zegt:

  leven=lezen, sorry for the confusion

 10. Iemand die wel nadenkt zegt:

  “Veel van ons voedsel is ernstig vervuild en tast ons immuunsysteem en helder denken en voelen aan.” Vlees en vis zijn grote ‘boosdoeners’, maar ook kraanwater (en alles dat daarmee is bereid)”

  HAHAHAHAHA debiel. Kraanwater. Je maakt jezelf onsterfelijk belachelijk met zo’n opmerking.

  • Zjoz. zegt:

   Mmm, zo te leven heeft de kwaliteit van voedsel en kraanwater op U al het (on)gewenste effect………….

  • irina zegt:

   het geen wat ons imuunsysteem aan past is de uber schone omstandig heden waar we nu in leven,

  • Lammert Meijer. zegt:

   Over water: lees Masaru Emoto, misschien helpt dat om anders te reageren. En bedenk: wat je zegt, is een projectie van jou over jou richting de buitenwereld. Ik vind mooi, dat je jezelf met deze reactie onsterfelijk hebt gemaakt. Ik hou van je als mens, iemand die wel nadenkt op september 12, dat is wat we sowieso gemeenschappelijk hebben, een mooi uitgangspunt contact met elkaar te hebben, nietwaar?

 11. irina zegt:

  de enige goede manier om dit helemaal te doen is om zelf een partij van niet stemmers te creeren en die dan de grootste te maken en vervolgens niet te gaan regeren en te zeggen nee doen we niet , het geen wat mij stuit is dat de opositie gewoon dom is ” ja wij zijn hier tegen” DAT MOET JE OOK ZIJN JE BENT OPOSITIE, meeste mensen zullen toch echttrappen in de verkoop posters van een partij , waarbij die van de pvdd het minst zegt ” vasthouden aan je idealen” en wat nu als mijn idealen zijn dat iedere nederlander elke middag een warme vlees maltijd hoort te krijgen, dan zecht de pvdd ” nee dat zijn niet de idealen van de Partij voor de dieren, dus dat gaan we niet doen” waardoor ik mij niet meer an mijn idealen kan houden en dan maar aan de idealen van de pvdd moet gaan houden .

  Het verotste vond ik die rechtzaak tegen wilders, waarin zijn advocaat zei ” mijn client is politicus en heeft dus meer recht van meningsuiting” hoe kan iemand die mij vertegenwoordigd meer mogen uiten dan ik ?

  ik vind de stem niet een leuk iniatief maar zal helaas niet echt een verschil gaan maken net zoals de nationale zwart rijd dag .

 12. Daniel zegt:

  Super goed artikel!

  Ik stem normaal ook niet, er zijn echter 2 uitzonderingen. 1 was Met Pim foruin omdat ik met alles voelde dat zijn ideeën er een hoop zou veranderen, achteraf gezien hadden we hem daar wel zelf voor nodig. De reden dat hij er niet meer was natuurlijk. De 2e uitzondering is morgen, dan stem ik SOPN. Niet zozeer omdat ik de hoop heb dat er iets veranderd, maar wel omdat het een partij is waarvan het programma precies aansluit bij hoe ik mijn wereld graag zou willen zien de aankomende tijd. Ik zou het overigens wel fijn vinden als ze minimaal 1 zetel zullen halen, zodat het partijprogramma wat meer openbaar wordt voor mensen die er nog nooit iets van gehoord hebben.

  Ik vind mezelf vrij bewust, en weet dat niet kiezen eigenlijk een extra optie is van hetzelfde systeem. Ook daarin heb je een meerderheid nodig voordat het enige zin heeft.

  Echt jezelf losmaken van het systeem, staat gelijk aan het ascenderen naar een andere werkelijkheid, iets wat ik graag zou willen en uiteindelijk gerust zal bereiken, maar in de tussentijd volg ik mijn hart, en die leidt me in dit geval naar het uitbrengen van een stem voor dit systeem.

  Mensen die denken invloed te kunnen uitoefenen met hun stem, zijn verre van wakker. Mensen die denken dat onze zogenaamde vertegenwoordigers er voor onze belangen zijn ook. De politiek is niets anders dan onze overtuiging geleid te moeten worden door iets wat kan wat we zelf niet denken te kunnen. Uiteindelijk kunnen we alles zelf, alleen de definitie van zelf zal dan flink aangepast moeten worden.

  Mijn tip voor iedereen die dit leest:

  Als jij het middelpunt bent van al je ervaringen, wat anders dan jij zou je die ervaringen kunnen laten beleven? Alleen jij bepaald hoe je met een ervaring om gaat, en door anders met een ervaring om te gaan, veranderd de ervaring. Als de ervaring veranderd, veranderd dat hoe je er mee omgaat. Dit is de weg naar het veranderen van je realiteit.

  Alleen door je bewust te zijn van hoe je omgaat met elke ervaring, ben je in staat jezelf (en je omgeving) te veranderen.

  Groetjes Daniel

  • zjoz zegt:

   Yep Danïel, helemaal waar.
   Dank voor het delen van je mening.
   Zoals een liefdevol iemand zo’n 2000 jaar geleden ons de boodschap bracht: “Verbeter de wereld, begin bij jeZelf.”
   Zoals zo’n 50 jaar geleden Martin Luther King een droom had, zoals John Lennon een prachtig lied schreef getiteld “Imagine……”
   Zoals Pim Fortuyn het idee had om er eerst voor te zorgen dat iedereen in Nederland een goed leven kon leiden alvorens gestolen geld van jou en mij te besteden aan oorlogstuig.
   Zoals Gandhi ons leerde dat de Aarde ons wel kan geven wat wij werkelijk nodig hebben,
   maar niet kan voldoen aan al hetgeen wat in feite overbodig is. ( The Earth can fullfill your need, but not your greed).

   Stay Human, Danïel en ga door met anderen te inspireren, maar niet te overtuigen.

   Be Straight,

   Namaste,

   Zjoz.

 13. sasja zegt:

  Als je NIET stemt, wordt jou stem eerlijk verdeeld over ALLE partijen. Zo simpel is het. Wil je perse NIET dat jou stem wordt meegerekend, dan zul je juist WEL moeten gaan stemmen, en dan de optie BLANCO kiezen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat jou stem invloed heeft, of je dat nou wil of niet…..!

 14. Nou Arnoud, Je bent vast nog jong en vol vertrouwen in het politieke systeem.Denk je wel eens aan al die mensen die door de VVD worden gekort?Leef je in een omgeving waar alleen mensen wonen die geld hebben?Die worden wel gesteund door de VVD.Zie je niet hoe hard meneer Rutte is en zich niks aantrekt van mensen die het minder hebben.Je komt er nog wel achter dat stemmen niks helpt.groeten van marianne

  • irina zegt:

   waar je mee omgaat daar word je mee besmet, en ik zie meneer rute enkel met types als jort kelder omgaan en als er iemand een elitair huftertje is….

   • irina zegt:

    mijn vriendje zegt ook altijd ” in nature the smiling animals are the most dangerous predators”
    en meneer rutte die glimlacht altijd

   • Zjoz. zegt:

    Die Rutte lacht altijd omdat hij compleet het schijt heeft aan zijn medemensen, het zal hem een rotzorg zijn hoe dat een ander leeft. Daar is een benaming voor, namelijk dit soort wezens, noemt men psychopaten. Psychopaten zijn ook wezens die zich chantabel laten maken, en vanaf dan naar de pijpen van een ander gaan dansen, zoniet; Exit.
    Het gros van wat o.a. in Den Haag vertoefd kampen met hetzelfde ongemak, helaas worden veel medemensen daar de dupe van.Mensen met goede ideën worden daarom door diezelfde psychopaten uit de weg geruimd, ik denk dan aan mensen als Fortuyn, Martin Luther King, John Lennon, Kennedy etc, ( zoals eerder al vermeld.
    Waarom? Wel deze psychopaten weten maar al te goed dat als het volk massaal opstaat dat zijzelf aan de beurt komen.
    Angst is een slechte raadgever en veroorzaakt veel ellende in onze wereld.
    Dit begint eindelijk voor iedereen zichtbaar te worden, wij zijn het namelijk zat.
    Het is het begin van hun einde, en dat vinden ze niet leuk.
    Heb geduld, blijf bij jezelf en werk mee aan een betere wereld voor iedereen.

    Groet,

    Zjoz.

 15. Arnoud Passenier zegt:

  Je gaat voorbij aan wat je zelf aan kracht en invloed kan uitoefenen. Systemen kunnen veranderd worden. Never waste a good crisis… Ikzelf geloof dat ik daar zelf wat aan kan doen. Daarom stem ik VVD!

  • irina zegt:

   ik werk 5 dagen per week 10 uur per dag , en zie all die ” ik werk van 9 tot 5″ mensen om 4 uur al boodschappen doen , ja ik werk in een supermarkt, en werk er hard, als ik dan kijk naar ” de harde werkers” die de vvd minder belasting wal laten betalen zijn het de mensen die van mijn belasting centjes hebben gestudeerd (stufi word daar door betaald) daardoor 3 keer zo veel verdienen als ik , ik heb vaak 100 euro voor eten en dergelijke per 4 weken en zou dan niet minder belasting mogen betalen omdat ik niet hard genoeg werk ?????? als ik en mijn collegas beslissen niet te gaan werken morgen gaat vandaag iedereen als een paniekerige kip hamsteren, de “9 tot 5” mensen zijn bips van de samenleving (zij werken in de politiek en de banken en alle poep komt daar vandaan, ) en de vuil ophalers, de supermarkt medewerkers, de schoon makers, dat zijn de ruggegraatjes van de samenleving, en daar doet de vvd niet veel voor.

   jij mag vvd stemmen niks mis mee maar ik vind de vvd meer Vooral Vriendelijk Doen .

 16. G. Henkie zegt:

  Mee eens. Ik stem bewust niet. Voel mij niet vertegenwoordigd door zowel het systeem als door de muppets die de partijen vertegenwoordigen. Time for a real change en weg met deze nep democratie.

  Wat ik doe voor deze wereld is mijn ideeen delen over wat ik denk dat goed en fout is en tracht deze zelf te implementeren.

 17. ralf zegt:

  Je hebt gelijk we worden slapend gehouden .maar liefde en licht overwint alles in het nu

 18. Paul B.M.Blankers zegt:

  Internet is een mooi platform waar je voor- en tegenstanders hebt . http://micheletravis.hubpages.com/hub/Why-Do-We-Need-To-Vote http://teenadvice.about.com/od/teenlifefaqsandqas/a/youthvote2004a.htm Mijn vraag., oproep aan de niet-stemmers. Wat is jou bijdrage aan deze maatschappij? Wat doe jij prive/op je werk om er wel voor te zorgen dat deze Wereld nog fijner wordt voor ons allen om in te leven? Zijn het alleen die politici die niet te vertrouwen zijn, hij die zonder zonde is werpe de eerste steen. Ik denk echt dat je als criticus van een ander eerst bij jezelf te rade moet gaan en dan met o.a. de hulp van de wereld filosofen een open debat moet voeren zonder gehinderd te worden door dogma’s , halve waarheden, veronderstellingen e.d. Wees gerust de opkomst is nog steeds afhankelijk van het weer en de keuze vooral door het media optreden van deze “schurken”

 19. paul zegt:

  als stemmen nut had , had men ’t allang verboden .

 20. Paul B.M.Blankers zegt:

  Tja dit is ook een manier om naar een democratie te kijken. Een aantal vragen en opmerkingen
  – Wie is Lextell? Het zou je sieren als je vertelt wie je bent en wat je persoonlijke motivatie is.
  – Je hebt duidelijk energie gestoken om deze Blog te vullen met de motivatie van je stelling
  – De teneur is gelukkig ook niet per se negatief, maar m.i.wel voor ingenomen. Ook ik heb, nog steeds, vertrouwen in de mensheid en in het individu. Helaas moet ik in jou betoog constateren dat je overtuigd bent van je gelijk en de ” politiek een constructie is om ons in slaap te houden.”
  – ik word een beetje moe van al die mensen die commentaar hebben op een ander/instituten/overheid/bedrijven maar ondertussen wel de tijd en de gelegenheid hebben om zo’n prachtige Blog te maken. Knock, Knock ben je wel eens, echt, in andere landen geweest? ( heb je weleens kunnen genieten/gebruik kunnen maken van alle activiteiten/regelingen in ons mooie Nederland Justitie/Gezondheidszorg etc ) Heel dichtbij bv in Albanie/Roemenie/Bulgarije? Dan weet je waar je trots en dankbaar voor kan zijn.
  – Als je echt de werled wilt verbeteren begin , zoals je ook zegt, bij jezelf. Heb respect voor ieder ander en geef aandacht aan jezelf en die ander.
  – Liefde ( = aandacht ) is daar een essentieel onderdeel in. Dat wil niet zeggen dat er maar een weg naar het Nirwana/hoogste stufe/verlichting etc is. Heb dus ook respect voor elke andere weg die een individu/of groep mensen hierin bewandelt

  Succes met je oproep, ik zal zelf wel stemmem, dat doet mijn lieve vrouw voor mij ivm afwezigheid

  MvG

  Paul B.M.Blankers

 21. Pingback: STEMMEN IS KOLOSSALE MISLEIDING | hetuurvandewaarheid.info

 22. jmm zegt:

  heel mooi stuk over de schrijnende waarheid.
  voor mij voelt het ook zo.
  en ik denk voor heel erg veel mensen.
  want je stemt en er gebeurd iets anders.
  je ziet een alleen maar toenemende mate van grote diefstallen boven in de toppen.
  en ik voel mij voor de gek gehouden en totaal machteloos.

  ook als je het systeem vergelijkt met dat Russische systeem iedereen gelijk.
  is het hier nog erger.
  omdat men bepaalde groepen mensen een beetje beloond in schalen steeds hoger.
  en daar door vallen de de grote diefstallen niet op.
  en is het volk verdeeld tijdens de verkiezingen.

 23. Hans D zegt:

  Een uitstekend artikel,
  precies waar hij zijn moet.
  Groeten
  Hans D

 24. Pingback: STEMMEN IS KOLOSSALE MISLEIDING « HERSTEL DE REPUBLIEK

 25. rien zegt:

  Goed artikel, jammer van het beetje complot theorie, maar daar lees ik wel overheen 🙂

  Mythe 2 is niet helemaal correct.
  Het argument is door niet te stemmen wordt “je stem” automatisch verdeeld volgens het gestemde resultaat. De grootste partij krijgt het grootste aandeel van “je stem”. Immers de zetels worden verdeeld naar het percentage van de uitgebrachte stemmen.
  Het ontkrachten van de mythe doe je wel ok, maar er is nog een aspect dat onvernoemt blijft:
  Men is niet schuldig aan de daden van ander indien men deze niet daartoe aanzet.
  Voorbeeld: A zegt tegen B: Steekt je linkerhand omhoog of anders gooi ik dit glas water om. Als B nu zijn hand niet opsteekt en A het glas water omgooit is B niet verantwoordelijk voor het verspilde water. Dit is met niet-stemmen niet anders. Iemand die niet stemt is niet verantwoordelijk voor wat de politicie doen.

 26. Dhjana Samshuijzen zegt:

  Beste Lex,
  Uitstekend stuk! Naar aanleiding van je artikel zou ik je erg graag willen uitnodigen om te spreken tijdens de demonstratie ‘Stop de leugen’ aanstaande zondag (9sept). Zou je alsjeblieft contact met me willen opnemen? Vriendelijke groet, Dhjana.
  Meer info over de demo is oa te vinden op ontstemd.org, ik ben te mailen via dhjana (@) xs4all.nl.

 27. isabel zegt:

  Mijn kinderen hebben geprobeerd me over te halen om toch te gaan stemmen de laatste keer maar ik ben zo blij dat ik niet mee gedaan heb

 28. Dank voor het mooie artikel.Ik ben 72 jr en ik voel me al jaren bedonderd door de politiek.In de loop van mijn lange leven wel en niet gestemd met de moed der wanhoop.Nu weet ik het zeker dat ik nooit meer ga stemmen.Helaas zijn zelfs mijn kinderen overtuigd dat hun moeder een doemdenker is.Dat verdriet mij zeer.Wij moeten eigenlijk in het land almaar met spandoeken lopen en flyers uitdelen STEM NIET AUB!!!Laten wij onze gedachten instellen op dat liefde overwint.

 29. Gerja zegt:

  Dit is me uit het hart gegrepen. Ik twijfelde nog tussen Mens en Spirit en de SOPN, maar ik blijf volgende week maar thuis, voor het eerst sinds 1969 ga ik niet stemmen.

 30. Zjoz. zegt:

  Ik heb nog nooit gestemd, en ga het ook nooit doen, behalve op MijZelf!!

  Groet, Zjoz.

  • Hub Jongen zegt:

   Je geeft in ieder geval een duidelijke mening.
   Toch zou je ook die mening kunnen checken als er nieuwe mogelijkheden komen.
   Zo is er bvb nu de Libertarische Partij. En dat is een heel ANDER soort. Een partij die NIETS van u wil, alleen umeer vrijheid geven om uw eigen keus te maken en uw eigendom te behouden.
   Meer weten?
   Bezoek http://www.vrijspreker.nl

   • Zjoz. zegt:

    Dag Hub,

    Ik ben bekend met Vrijspreker, maar ik kies ervoor om niet te stemmen.
    Dit heeft naar mijn mening pas dan zin als de hele maffiakliek, ‘koningshuis’, politici etc. achter de tralies zitten.
    En dat is nog een lange weg die we dienen te gaan zolang het gros van de mensen nog slaapwandeld.
    Gezien de commentaren en artikelen op Vrijspreker, mag daar ook de wekker gezet worden met enige hoop op ontwaken.
    Geen woorden maar daden,

    Groet,

    Zjoz.

 31. isabel zegt:

  Geweldig, ik ben er helemaal mee eens. Heel duidelijk geschreven.
  Ik hoop dat je veel mensen bereikt.

 32. Hub Jongen zegt:

  Beste,
  Compliment voor dit uitstekende stuk!!
  Ik kan bijna niet anders dan het er 99,9 % mee eens te zijn..

  Ook wij strijde al jaren om NIET te stemmen. Om dezelfde redenen als hier ook genoemd.

  MAAR, nu komt er een partij die het ook met je eens zal zijn, maar nog een andere redenen heeft om WEL te stemmen. De LP = de Libertarische Partij.
  Die reden is dat bewezen is dat om aandacht in media en pers te krijgen, er niets beter is dan via de politiek.
  Is het dan niet verstandig om van dat kanaal gebruik te maken waardoor een veelvoud van mensen te horen krijgt dat er alternatieven zijn?
  Moeten we die mogelijkheden niet gebruiken?

  Vanuit de Vrijspreker ( http://www.vrijspreker.nl ) proberen we die ontwikkelingen objectief te volgen.

  Ik vraag me af in hoeverre het nuttig is om meer tot samenwerking te komen. Bvb vanaf de Vrijspreker site willen we best jouw stelling meer promoten!!

  BTW. Ken je het boekje: “De Democratie voorbij”. waarin ook bijna dezelfde argumentatie wordt gebruikt.

  Ik ben echt benieuwd naar je reactie,

  Hub Jongen

 33. Ik las dat die website eruit lag. Heb zojuist maar een ander aangemaakt met jouw tekst als ik zo vrij mag zijn: http://www.stemniet.info

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s